BACK TO TOP

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Bánh quy dứa

🎉 NEW MEMBER !!! 🎉
🌼 Bánh quy dứa - #60k/150k - #400k/kg.

Góc bánh của Mi nhận order bánh này cho #Tết nhé cả nhà !!!

Đến với Góc bánh của Mi

 

Copyright © 2019 by Góc bánh của Mi